Vad är den största orsaken till varför du alltid bör använda handskar när du kör din tvåhjuliga moped?

    För att skydda mot stenskott och insekter.
    ?
    För att skydda mot kyla.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Handskar skyddar bra mot kyla, men är primärt till för skydd om du skulle köra omkull.

Oftast tar du emot dig med händerna om du kör omkull, handskar som innehåller förstärkning och skydd hjälper då att minimera skadorna på händerna.