Var kan du ta del av de lokala trafikföreskrifterna för din ort?

    ?
    Hos Transportstyrelsen.
    Hos Polismyndigheten.
    Hos trafikskolan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alla trafikföreskrifter i Sverige är samlade och sökbara i en Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) som Transportstyrelsen ansvarar för.

Kontakta gatukontoret eller trafikkontoret i din kommun om du vill veta vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i kommunen.