Måste du ha belysning på även under dagen när det är ljust ute?

    ?
    Ja, men endast om det är dimma eller regn.
    Nej, belysning behövs endast i mörker.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I dagsljus ska belysning vara tänd både fram och bak. Du ska använda halvljus eller annat ljus.