Hur ska du anpassa din hastighet?

    Jag anpassar min hastighet efter övrig trafik.
    ?
    Jag kör alltid i högsta tillåtna hastighet för att inte hindra trafiken.
    Jag får inte köra med en lägre hastighet än den tillåtna högsta hastigheten vid något tillfälle.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hastigheten för ett fordon bör anpassas efter vad som krävs för trafiksäkerhet. Som förare bör du därför ta hänsyn till följande faktorer: vägen, terrängen, vädret, siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt.