Facebook pixel

Hur ska du anpassa din hastighet?

    Jag anpassar min hastighet efter övrig trafik.
    ?
    Jag kör alltid i högsta tillåtna hastighet för att inte hindra trafiken.
    Jag får inte köra med en lägre hastighet än den tillåtna högsta hastigheten vid något tillfälle.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Enligt trafikförordningen så får en förare inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning. Men det finns tillfällen då det är bättre att hålla lägre hastighet och det är vid dålig sikt, om det till exempel ösregnar eller annan oväder som försvårar sikten.