Facebook pixel

Vad gör du som förare när du är handlingsberedd?

    Jag är beredd på att bromsa och har handen på broms handtaget.
    Jag tittar långt fram och planerar min körning.
    Jag har koll på hastighetsmätaren.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att vara handlingsberedd innebär att du är skärpt och beredd att agera om det behövs.