Du ökar din hastighet från 20 km/h till 40 km/h, vad innebär det?

    ?
    Att bromssträckan blir dubbelt så långt.
    Att bromssträckan blir tre gånger längre.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du dubblar din hastighet ökar din bromsstäcka och blir fyra gånger längre, när du tripplar din hastighet blir din bromsstäcka nio gånger längre. Din bromssträcka påverkas av fordonets hastighet och den ökar kvadratiskt.