Kan din bränsleförbrukning öka om du har med dig passagerare eller last?

    ?
    Nej, bränsleförbrukningen är alltid densamma.
    Ja, men endast under längre sträckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom fordonet blir tyngre med en extra passagerare så kommer motorn på ditt fordonet behöva arbeta hårdare och därför kommer bränsleförbrukningen att öka.