Facebook pixel

Hur många av de som omkommit i en mopedolycka har varit påverkade av alkohol eller droger?

    Alla har varit påverkade.
    ?
    Två tredjedelar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kör inte påverkad!

Statstik visar att en tredjedel av de som omkommit i olyckorna har varit påverkad av droger eller alkohol.