Vilken typ av bränsle är diesel och bensin?

    Biobränsle.
    Förnybara bränslen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fossila bränslen Exempel på fossila bränslen är kol, bensin, diesel och naturgas.