Facebook pixel

Vilken typ av bränsle är sol och vind?

    ?
    Biobränslen.
    Fossila bränslen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förnybara bränslen är bränslen som är framställda från förnybara energikällor. Exempel på förnybara bränslen är sol, vind och vatten.