Vilka anses vara vägtrafikanter?

    De som färdas i fordon.
    Fotgängare.
    Cyklister.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alla personer som åker i ett fordon, går, cyklar eller rider längs en väg räknas som vägtrafikanter.