Facebook pixel

Vilken del i fordonet omvandlar skadliga ämnen från utsläppen till koldioxid och vattenånga?

    Luftfilter.
    ?
    Luftdämpare.
    Motorn.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Katalysatorn omvandlar de skadliga ämnena i drivmedlet till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner. Cirka 80 - 95% av de skadliga ämnena försvinner.