Vilken del av fordonet omvandlar skadliga ämnen i utsläppen till koldioxid och vattenånga?

    Luftfilter.
    ?
    Omvandlaren.
    Motorn.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Katalysatorn omvandlar de skadliga ämnena i drivmedlet till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner. Cirka 80–95 % av de skadliga ämnena försvinner.