Vilket alternativ stämmer?

    Cirka 30 % av de inblandade i dödsolyckor har haft trimmad moped.
    Cirka 10 % av de inblandade i dödsolyckor har haft trimmad moped.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Statstik visar att 50 % av de som varit inblandade i dödolyckor har haft trimmad moped vid olyckstillfället. Trimma inte din moped, olycksrisken ökar ju fortare du kör.