Facebook pixel

Hur stor får slagvolymen maximalt vara på din moped klass I?

    ?
    55 kubikcentimeter.
    500 kubikcentimeter.
    25 kubikcentimeter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den maximala slagvolymen får vara 50 kubikcentimeter. Allt över 50 kubikcentimeter klassas som motorcykel.