Facebook pixel

Spelar det någon roll vilken färg du har på din hjälm om du vill synas bättre?

    ?
    Ja, hjälmen bör ha mörka färger.
    Nej, det har ingen betydelse.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hjälmen bör ha ljusa färger så att du blir mer synlig i trafiken.