Spelar det någon roll vilken färg du har på din hjälm om du vill synas bättre?

    ?
    Ja, hjälmen bör ha mörka färger.
    Nej, det har ingen betydelse.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En hjälm med ljusa färge gör dig mer synlig i trafiken och detsamma gäller om du har färglada kläder eller reflexväst på dig när du kör moped.