Vad är den högsta tillåtna hastighet för moped klass I?

    35 km/h.
    50 km/h.
    ?
    25 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Moped klass I är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/h.