Vilket alternativ stämmer överens gällande maxlasten?

    ?
    Förare och passagerare ingår inte i maxlasten.
    Endast förare ingår i maxlasten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Maxlast är den vikt som fordonet maximalt är konstruerad för. Förare och passagerare räknas då in i maxlasten.