Vilket av följande alternativ är ett märke för en godkänd hjälm?

    CE-märkt.
    ?
    E- eller SIS-märkt.
    Endast SIS-märkt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För motorcyklel och moped ska hjälmen vara E-märkt och godkänd enligt UN ECE-regelverket för att räknas som en laglig skyddshjälm.