Vilka ska du visa särskild hänsyn till i trafiken?

    Bilister.
    ?
    Gående och cyklister.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att minska risken för trafikolyckor bör du som trafikant vara uppmärksam och försiktig, och ta hänsyn till omgivningen. Det är särskilt viktigt att visa extra hänsyn till personer som är barn, äldre, skolpatruller eller har funktionsnedsättningar eller sjukdomar som kan påverka deras trafikförmåga.