Du vill ställa in ratten innan du kör, vilket är det minsta avståndet du ska ha till krockkudden?

    Minst 55 cm.
    Minst 45 cm.
    Minst 15 cm.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Minsta avståndet till krockkudden ska vara minst 25 cm. Att sitta närmare än 25 cm kan orsaka allvarliga skador vid kollision.