Vad är det maximala antalet hjul som en moped klass I kan ha?

    Sex stycken hjul.
    Tre stycken hjul.
    ?
    Moped klass I har endast två hjul.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Moped klass I är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/h.