Vilket är den främsta anledningen till att du har visir på hjälmen?

    ?
    Det är lag på att alla hjälmar ska ha visir.
    För att skydda sig mot kyla och vind.
    För att inte få solen i ögonen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Visir är ett ansiktsskydd som oftast är monterat på hjälmar. Alla hjälmar har inte detta och det finns ingen lag som säger att det måste finnas ett visir. Visir är ett bra skydd för ögonen mot stenskott och flugor.