Facebook pixel

Du skjutsar en passagerare på din moped, hur påverkas bromssträckan?

    ?
    Den blir kortare eftersom mopeden blir tyngre med passagerare.
    Bromssträckan påverkas inte.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Då du skjutsar en passagerare på mopeden blir mopeden tyngre detta leder till en längre bromssträcka.