När bör du koppla in cirkulationsläget?

    När det är plus grader ute.
    Den ska alltid vara på när jag kör.
    ?
    När det är minus grader ute.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cirkulationsläget kan du koppla in innan du kör i tunnlar, eller när du kör bakom en bil som saknar katalysator. Det gör att bilen behåller samma luft i bilen utan att ta in luft utifrån.