Facebook pixel

Får du köra traktor A med ett AM-körkort?

    Jag får endast köra moped klass 1 & 2 med AM-körkort.
    Jag får endast köra moped klass 1 med AM-körkort.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Behörighet AM ger dig rätten att köra Traktor A (gjorda för en hastighet på högst 40 km/h) * För Traktor B behövs B-behörighet.