Du ligger i rätt körfält för att svänga vänster, behöver du fortfarande blinka till vänster?

    ?
    Nej, jag behöver inte blinka eftersom jag endast får svänga vänster från mitt körfält.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fordonsförare är alltid skyldiga att ge tecken för att visa andra trafikanter vad de tänker göra.