Facebook pixel

Vad blir konsekvensen ifall kedjan på din crossmoped sitter löst?

    Bromsarna blir inte lika effektiva.
    Motorn kan haverera.
    Det blir ingen konsekvensen då kedjan ska sitta löst.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om kedjan sitter löst så kan den hoppa av under körning, tänk även på att en för löst och hårt spänd kedja kan töjas ut och förstöras. Se till att hitta rätt balans och se även till att kedjan är ren. Du bör även med jämna mellanrum smörja kedjan.