Vad kan konsekvensen bli ifall kedjan på din crossmoped sitter för löst?

    Bromsarna blir inte lika effektiva.
    Motorn kan haverera.
    Det blir ingen konsekvensen då kedjan ska sitta löst.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om kedjan sitter för löst så kan den hoppa av under körning, tänk även på att en för lös och för hårt spänd kedja kan töjas ut och förstöras. Se till att hitta rätt balans och se även till att kedjan är ren. Du bör även smörja kedjan med jämna mellanrum.