Facebook pixel

Vad är den högsta tillåtna hastighet för motorredskap klass II?

    ?
    25 km/h.
    50 km/h.
    45 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motorredskap klass I är konstruerat för en hastighet av högst 50 km/h. Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/h.

Tänk på att motorredskap klass II måste vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).