Varför är det lag på att du inte får framföra ett fordon när du är trött?

    ?
    Denna lag gäller endast för bilister, eftersom mopedister har svårare att somna under körning.
    Det är endast lag på att jag inte får köra alkoholpåverkad.
    Jag får svårare att hålla jämn hastighet när jag är trött.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att framföra ett fordon när du är trött är trafikfarligt, till exempel kan den som kör efter ett dygns vakenhet jämställas med den som har 0.8 promille i blodet.

Se till att alltid vara utvilad innan du kör.