Facebook pixel

Vad är den högsta tillåtna hastighet för en traktor A?

    25 km/h.
    70 km/h.
    ?
    50 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Traktor A ska vara konstruerad för att kunna köra i högst 40 km/h. Traktor B får köras i högst 50 km/h.