Vad är den högsta tillåtna hastigheten för en traktor A?

    25 km/h.
    70 km/h.
    ?
    50 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Traktor A ska vara konstruerad för att kunna köra i högst 40 km/h. Traktor B får köras i högst 50 km/h.

Äldre traktorer och A-traktorer ska vara konstruerade för att kunna köra i högst 30 km/timmen.

A-traktor och traktor a är inte samma sak. En A-traktor är en bil ombyggd till traktor medan en traktor a är en långsamtgående traktor. Däremot klassas A-traktorn som en traktor a, eftersom hastigheten är tekniskt begränsad till en lägre hastighet än 40 km/h. Traktorer som är konstruerade för en högre hastighet än så klassas istället som traktor b.