Vad är den högsta tillåtna hastigheten för en traktor B?

    40 km/h.
    70 km/h.
    ?
    25 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Traktor A ska vara konstruerad för att kunna köra i högst 40 km/h. Traktor B får köras i högst 50 km/h.

Äldre traktorer och A-traktorer ska vara konstruerade för att kunna köra i högst 30 km/timmen.