Vad är totalvikt?

    ?
    Totalvikten är den totala vikten jag får lasta på mopeden.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Totalvikt är vad mopeden får väga totalt. det är summan av tjänstevikt och maxlast. *tjänstevikt är när mopeden är körklar med drivmedel, verktyg och olja. *maxlast är vad du får lasta på mopeden totalt, tillexempel förare och passagerare.