Vilket alternativ stämmer?

    ?
    Hjälmen måste inte vara fastspänd.
    Trafikförsäkring ersätter skador på mitt eget fordon.
    Jag behöver inte blinka om jag ska köra ut från vägkanten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Nylagd asfalt är framför allt halt när det är en varm sommardag och i regn.