Facebook pixel

Får du parkera din moped klass 1 på en cykelparkering?

    Ja, alla mopeder kan parkeras på cykelparkering.
    ?
    Ja, endast om det inte finns tomma parkerings platser.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är inte tillåtet att parkera vare sig en motorcykel eller en moped klass I på en cykelparkering eller på en gång- eller cykelbana.