Vilket väglag ger störst friktion mellan däcken och vägen?

    ?
    Blöt asfalt.
    Torr grusväg.
    Lerig grusväg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

torr asfalt är motståndet mot väglaget stort = stor friktion. På blöt asfalt är motståndet mot väglaget litet då däcken slirar = liten friktion.

Du har kortast bromssträcka på torr asfalt.