Varför kan det vara bra att byta bromsvätska med några års mellanrum?

    Den drar till sig olja.
    ?
    Vätskans kvalitet försämras efter ca två år.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bromsvätskan drar till sig vatten, du bör byta med några års mellanrum. Låt en verkstad utföra arbetet om du är osäker på hur man gör, det är enormt viktigt att det görs på ett korrekt sätt så att bromsarna fungerar optimalt.