Du ska göra en vänstersväng från en trafikerad landsväg där högsta tillåtna hastighet är 80 km/h. Vad är den största risken?

    ?
    Mötande trafik är den största risken vid vänstersväng.
    Om det är en korsning är trafiken från sidorna den största risken.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Undvik att svänga vänster på större landsväg om det är trafikerad om du inte kan göra svängen riskfritt. Om det är trafikerat och du känner dig osäker om det kan ske på ett trafiksäkert sätt kan du agera på lite olika sätt. Du kan exempelvis svänga höger om det är en korsning du ska svänga i, sen vända och korsa vägen när det är fritt, eller tömma av trafiken på en busshållplats, parkeringsficka eller på väggrenen innan du svänger.