Facebook pixel

Du ska göra en vänstersväng från en trafikerad landsväg där högsta tillåtna hastighet är 80 km/h. Vad finns det för risker?

    ?
    Mötande fordon är största risken.
    Det finns inga risker om jag blinkar och placerar mig rätt i god tid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Undvik att svänga vänster på större landsväg om det är trafikerad och du inte kan göra svängen riskfritt. Sväng höger och korsa vägen när det är fritt, eller töm av trafiken på en busshållplats innan du svänger av vägen.