Vad ska du tänka på när det bildas kö i trafiken och du tvingas stanna?

    Jag ska lämna ett kort avstånd mellan mig och fordonet framför i en korsning.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte blockera en korsning eller ett övergångsställe eftersom detta förhindrar framkomligheten för andra trafikanter.