Vad är viktigt att tänka på angående hjälmen?

    Hjälmen måste vara lös och alltid fastspänd samt godkänd.
    ?
    Hjälmen måste vara försäkrad.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Använd hjälmen på rätt sätt.

Statstik visar att de flesta som dött eller blivit svårt skadade hade hjälmen på sig men väldigt få hade den på ett korrekt sätt. Tänk på att den inte ska vara lös och den ska alltid vara fastspänd.