Finns det några risker med att köra när du har för lågt lufttryck på framdäcket?

    ?
    Nej, men jag bör inte köra med för dåligt lufttryck.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett felaktigt lufttryck i däcken leder till snabbare slitage, ökad olycksrisk och högre bränsleförbrukning. Följ fordonstillverkarens rekommenderade lufttryck. Rätt lufttryck återfinns i fordonets instruktionsbok.

För lite lufttryck i mopeden gör den också lite mer instabil och tyngre att manövrera även om det fortfarande går att styra.