Facebook pixel

Vad är periferiseende för något?

    Förmågan att se i mörker.
    ?
    Koncentrationssynen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du koncentrerar dig på något exempelvis när du ska läsa kallas det för direktseende och det utgör ca 1-2% av synfältet, resterande 98-99% av ditt synfält är periferiseende här kan du se och uppfatta att något händer.