Varför bör du lägga till nödkontakter i mobilen?

    ?
    För att jag är skyldig att lämna mina uppgifter vid en olycka för att underlätta utredningen.
    För att jag om jag tappar min mobiltelefon ska den som hittar den kunna ringa mina anhöriga.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

ICE är ett nödnummer som du sparar i din mobiltelefon för att lätt kunna kontakta dina närstående i en nödsituation. Sjukvårdspersonal kan behöva komma i kontakt med dina närstående om du råkar ut för en olycka eller blir hastigt sjuk. För att göra det enklare för dem att hitta dina kontaktuppgifter, kan du döpa dem till ICE i din telefonbok.