Du närmar dig en korsning där högerregeln gäller och du ska fortsätta rakt fram, åt vilket håll bör du titta först?

    ?
    Jag tittar till höger först eftersom jag har väjningsplikt mot trafik från höger.
    Det spelar ingen roll vilket håll jag tittar först så länge jag tittar åt båda hållen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du ska självklart titta åt båda hållen och flera gången innan du passerar men du bör titta först åt vänster eftersom trafiken från vänster är närmast dig.