Facebook pixel

Du är inblandad i en seriekrock. En person som också var med i olyckan ber om ditt namn och din adress. Måste du lämna dina uppgifter?

    Jag behöver inte uppge namn och adress.
    ?
    Jag uppger namn och adress om jag inte har möjlighet att stanna kvar vid olycksplatsen tills polisen är på plats.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På begäran av någon annan, som haft del i olyckan eller vars egendom skadats vid olyckan, ska trafikanten uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen.