Du är inblandad i en seriekrock. En person som också var med i olyckan ber om ditt namn och din adress. Måste du lämna dina uppgifter?

    Jag behöver inte uppge namn och adress.
    ?
    Jag måste endast uppge namn och adress till polisen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På begäran av någon annan, som haft del i olyckan eller vars egendom skadats vid olyckan, ska du uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen.

Om du som vägtrafikant avlägsnar dig från platsen för en trafikolycka som du haft del i utan att ha fullgjort dina skyldigheter, kan du dömas för det brott som i dagligt tal kallas ”smitning”.