Vad ska du tänka på när du kör mot en korsning?

    Att jag ska stanna och lämna företräde till andra bilar.
    ?
    Att jag kan lita på att vid högerregeln så ska fordonet från höger lämna mig företräde.
    Att jag alltid har företräde om någon kommer från höger.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I trafiken har du inga rättigheter utan enbart gemensamma skyldigheter. Detta innebär alltså att det är viktigt med regler för att det inte ska råda någon tvekan om vem som ska göra vad i trafiken. Vad gäller företräde så ska du aldrig tänka att du har företräde, utan istället se det som att annan trafik har väjningsplikt mot dig.