Vilket av följande påståenden stämmer då du kör moped klass I och möter denna skylt?

    ?
    Skylten förbjuder genomfart endast för mopeder med fler än tre hjul.
    Skylten förbjuder genomfart endast för bilar och motorcyklar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II, avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.