Vad varnar skyltarna till höger på bilden för?

    Varning för järnvägskorsning utan bommar och med flera spår.
    ?
    Varning för järnvägskorsning med bommar och flera spår.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den översta skylten varnar för järnvägskorsning med bommar. Den undre skylten talar om att avståndet fram till plankorsningen är tre tredjedelar. Nästa avståndsskylt är två tredjedelars och slutligen en tredjedels avstånd.