Facebook pixel

Vad innebär en gul-streckad linje längs exempelvis en trottoarkant?

    Gula markeringar betyder detsamma som vita.
    Att det är förbud mot att stanna.
    Att det pågår vägarbete på den vägen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Gul-streckade linjer längs exempelvis en trottoarkant innebär att markeringen upplyser om förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant.