Facebook pixel

Du kommer till en korsning där både en stoppskylt och trafikljus finns uppsatt och trafikljuset lyser grönt, hur gör du?

    ?
    Jag stannar innan jag får köra vidare.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Budskap i trafiken I vissa situationer får du som trafikant flera budskap om hur du ska agera. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen. Följande ordning gäller:

  • Polismans tecken.
  • Trafiksignaler.
  • Vägmärken och vägmarkeringar.
  • Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln.