Facebook pixel

Vilken bottenfärg har vägmärken som anger motorväg eller motortrafikled?

    Orange.
    Gul.
    ?
    Blå.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Före infart till motorväg eller motortrafikled ska vägmärkets bottenfärg vara grön.